Giới thiệu

Tâm Phật là một trung tâm thiền tập trực tuyến trên mạng Internet đồng thời cung cấp, diễn giải và hệ thống hoá lại các tài liệu nguyên bản, đưa ra các luận pháp hiện đại về Phật giáo (đạo Bụt) cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tập thiền thực tế trong cuộc sống hiện đại. Xem thêm ...