Tâm Phật là một trung tâm thiền tập trực tuyến trên mạng Internet đồng thời cung cấp, diễn giải và hệ thống hoá lại các tài liệu nguyên bản, đưa ra các luận pháp hiện đại về Phật giáo (đạo Bụt) cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tập thiền thực tế trong cuộc sống hiện đại.

Chủ trương và Mục đích

Phổ biến, hệ thống hoá và diễn giải chánh pháp với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và có phương pháp luận ... giúp tất cả mọi người có thể từng bước tiếp cận Phật pháp và thiền tập một cách dễ dàng không trở ngại.

Tôn chỉ hoạt động

  • Tôn trọng Phật giáo nguyên thuỷ.

  • Tôn trọng các Tông phái Phật giáo hiện đại: những vị tổ sư đắc đạo dựa theo lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật đã chứng và tìm được những cách tu tập khác nhau cho sự giải thoát. Chính vì sự hiểu quả của nó nên những Tông phái Đại thừa mới tồn tại hàng nghìn năm nay và đã phổ độ cho biết bao nhiêu người.

  • Hiểu rõ sự phát triển của đạo Phật là sự tất yếu: kế thừa và phát huy tinh thần của Phật giáo nguyên thuỷ giúp chúng ta nhận diện được chánh pháp, phổ biến chánh pháp và giúp chánh pháp đến được tất cả mọi người một cách dễ dàng nhất.

  • Thân thiện, hoà nhã trao đổi kinh nghiệm về Phật pháp và thiền tập. (trên cơ sở phân tích, lý luận có cơ sở khoa học)

  • Phật pháp tức thế gian pháp: vì mỗi người sẽ có những cách tiếp cận, trải nghiệm, kinh nghiệm khác nhau trong thiền tập, cũng như quan điểm về Phật pháp do đó chúng ta phải linh động, sáng suốt để lựa chọn các dòng thiền, pháp thiền và pháp môn phù hợp với mình để tu tập sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

  • Đối tượng Tâm Phật là tất cả những ai muốn tìm hiểu thiền và Phật pháp.

  • Đối tượng đặc biệt Tâm Phật hướng đến là các vị Cư sĩ (người tu tại gia, vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường trong xã hội nhưng đã nhất tâm đạt thiền và giữ ngũ giới).

  • Tôn trọng, kính trọng các vị Tăng sĩ: hiểu rõ lời dạy của Đức Phật, chúng ta là người bình thường hay là một Cư sĩ vẫn luôn phải tôn trọng và kính trọng các vị Tăng sĩ.

Tâm Phật được sáng lập bởi Cư sĩ Đường Minh.