Trước khi bắt đầu thiền tập bạn cần tìm hiểu và chuẩn bị cho mình những kiến thức sau, đồng thời xác định mục đích thiền của mình.

  1. Tìm hiểu thiền là gì và hành thiền để làm gì?
  2. Tìm hiểu về thiền và giấc ngủ
  3. Không ăn chay có thiền được không?

Đây là bài thiền tập cơ bản đầu tiên của Tâm Phật sau khi đã tìm hiểu về thiền:

**Nhập môn thiền tập - thiền cơ bản **

Chúc bạn luôn sáng suốt và thực tập thiền đạt được kết quả tốt.