Chủ đề

Thiền nên nhắm mắt hay mở mắt?

Khi thực tập thiền ta nên nhắm mắt hay mở mắt? Có thông tin cho rằng khi bắt đầu thiền nên khép mắt 3/4 có đúng không?

Câu trả lời là tuỳ vào chúng ta thực tập thiền gì? Nếu là Thiền định để tịnh tâm và thanh lọc tâm thì chúng ta phải thực hành nhắm mắt khi thiền, vì khi mắt nhắm lại tâm sẽ sáng lên và chúng ta sẽ dần dần nhìn rõ tâm của mình, lúc này tâm chưa tịnh thì còn vọng tưởng, còn suy tư, còn lo lắng, còn khởi niệm ... chúng ta cần thực hành từ từ cho quen dần, nếu trong lúc hành thiền tâm động mạnh hay buồn ngủ quá thì nên mở mắt ra nhưng vẫn ngồi yên và tập trung vào hơi thở và cố gắng thở đều và làm cho hơi thở nhẹ nhàng lại.

Việc khép mắt 3/4 khi mới tập Thiền định cũng hợp lý, tuy nhiên khi hơi thở ổn định nhẹ nhàng rồi thì ta nên nhắm mắt và tiếp tục vì mục tiêu của Thiền định vẫn là nhắm mắt để nhìn rõ và thanh lọc tâm mình.

Nếu thực hành Thiền quán hay Thiền hành, Thiền chánh niệm khi đang làm việc gì đó như ăn cơm chánh niệm, quét nhà, rửa bát trong chánh niệm ... thì phải mở mắt để nhìn sâu và quán chiếu phân tích các đối tượng trong khi hành thiền.

Cư sĩ Đường Minh